U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Publicatieplicht voor ANBI’s

Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe publicatieplicht voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gelden. Dit houdt in dat ANBI’s informatie over het volledige boekjaar moeten publiceren. Het doel is om de activiteiten, de bestedingen van gelden en het gevoerde beleid transparanter te maken. Wanneer er niet aan de nieuwe wetgeving wordt voldaan, kan de ANBI-status komen te vervallen.

De publicatie van de gegevens van ANBI’s mag op de eigen website geplaatst worden of er mag gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijk voorzieningen die worden aangeboden door brancheorganisaties.

ANBI’s moeten de volgende gegevens voor elke belanghebbende beschikbaar stellen: naam, RSIN, contactgegevens, doelstelling, actueel beleidsplan, de samenstelling van het bestuur en het beloningbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en inzage in de financiële huishouding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fondswervende instellingen en vermogensfondsen. Fondswervende instellingen moeten een balans en de staat van de baten en lasten publiceren. Zuivere vermogensfondsen en kerkgenootschappen kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en lasten en een overzicht van de gemaakte reserveringen voor bestedingen en het verloop daarvan. Zij hoeven geen balans te publiceren.

De jaarstukken moeten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd. Dit betekent dat de genoemde gegevens over 2012 op 1 januari 2014 moeten worden gepubliceerd en die van boekjaar 2013 op 1 juli 2014. Kerkgenootschappen die via een groepsbeschikking als ANBI zijn aangemerkt, hoeven pas per 1 januari 2016 aan de aangescherpte eisen te voldoen.

Gepubliceerd op 4-9-2013 op DRV Accountans & Adviseurs: http://www.drv.nl/accountants-en-adviseurs-nieuws/publicatieplicht-voor-anbis.html