U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Over ons

De site protestantse-ANBI.nl is een initiatief van de stichting Zendingserfgoed. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verplicht een aantal gegevens toegankelijk te maken op een website. Kerkgenootschappen zullen dat op een later tijdstip moeten gaan doen, maar voor verenigingen en stichtingen van protestants christelijke huize geldt dit al vanaf 2014. Ook bijvoorbeeld migrantenkerken die zich als vereniging of stichting hebben geregistreerd zijn vanaf 1 januari 2014 verplicht om deze gegevens op een website te publiceren als zij hun ANBI status niet willen verliezen. Dit levert vooral voor ANBI’s problemen op, die nog niet over een website beschikken of die er bewust voor hebben gekozen daar niet in te investeren vanwege bijvoorbeeld de kosten of het noodzakelijk bijhouden ervan.

De website biedt een goedkoop alternatief om aan de verplichtingen van de ANBI wetgever en de belastingdienst te voldoen. De stichting Zendingserfgoed biedt deze mogelijkheid aan in ruil voor een eenmalige gift voor eerste vermelding en een jaarlijkse gift voor instandhouding van de vermelding.

Geïnteresseerden in het werk van uw stichting of vereniging en de daarbij behorende ANBI gegevens kunt u eenvoudig naar de website verwijzen.

Ga naar aanmelden en lees daar de voorwaarden en hoe u ook uw ANBI gegevens op deze bijzondere website kunt laten publiceren.