U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Spelregels voor vermelding van uw ANBI-gegevens

De stichting Zendingserfgoed is eigenaar van de website www.protestantse-anbi.nl en beheert deze door middel van vrijwilligers in het kader van haar fondsenwerving. Deze service wordt verricht zonder winstoogmerk. Eventuele resterende baten komen volledig ten goede aan het werk van de culturele Algemeen Nut Beogende Instelling Stichting Zendingserfgoed.

Gegevens eigenaar

Naam: Stichting Zendingserfgoed
Adres: Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland
Contactpersoon: mr. drs. H. Lems
Telefoon: 0181-451074
KvK-nummer: 54072581
RSIN: 851146648

Contact:
Het contact over www.protestantse-anbi.nl verloopt via het contactformulier of via het mailadres secretariaat@protestantse-anbi.nl

Wie kunnen op www.protestantse-anbi.nl hun ANBI gegevens laten publiceren?

Zoals de naam al aangeeft kunnen alle rechtspersonen met een ANBI status op deze website de vanaf 1 januari 2014 verplicht te publiceren gegevens op deze website laten publiceren als zij voldoen aan de volgende criteria:

 1. Over een actuele erkenning als ANBI door de belastingdienst, ANBI-team, Den Bosch beschikken;
 2. En uit statuten kan doen blijken of anderszins kan aantonen een protestantse stichting, vereniging of kerkgenootschap te zijn;

Ter toelichting:

 1. Een ingediende aanvraag tot het verkrijgen van de ANBI-status is dus niet voldoende. Ook in het geval dat de ANBI-status is/wordt ingetrokken kan plaatsing van de gegevens niet meer worden verlangd.
 2. Het is over het algemeen duidelijk of een ANBI zich protestants wil of kan noemen. Bij aanvragen zal dit doorgaans kunnen worden aangenomen. Mocht daarover twijfel bestaan of rijzen dan zal om nadere onderbouwing hiervan worden gevraagd. De website staat open voor de breedte van het protestantisme en beperkt zich niet tot ANBI-s met een uitsluitend PKN signatuur.

Wanneer worden de gegevens geplaatst?

Na aanmelding en acceptatie op grond van de criteria kan de plaatsing voorbereid worden. De volgende stappen dienen te worden gezet:

 1. Het entreegeld bestaande uit een gift van minimaal € 100 aan de stichting Zendingserfgoed (NL03 ABNA 0589 6419 72) dient te zijn ontvangen;
 2. en de aangeleverde gegevens conform de vereisten van de ANBI wetgeving moeten worden aangeleverd

De vrijwilligers van stichting zendingserfgoed zorgen dan voor plaatsing op de website www.protestantse-anbi.nl

Hoe blijven de gegevens op de website vermeld?

Voor een voortdurende vermelding van uw ANBI gegevens is jaarlijks noodzakelijk dat:

 1. in januari een minimale gift van € 50 wordt overgemaakt aan de stichting Zendingserfgoed (NL03 ABNA 0589 6419 72);
 2. u wijzigingen in uw ANBI gegevens direct doorgeeft zodat deze mutaties zo spoedig mogelijk op website aangepast kunnen worden

Welke gegevens dient u als ANBI te vermelden?

Conform het schrijven van de belastingdienst hierover dat alle ANBI’s hebben ontvangen dienen op een internetsite de volgende gegevens openbaar te worden gemaakt:

 • de naam
 • het RSIN of het fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders (tenzij daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico)
 • het beleidsplan
 • het beloningsbeleid
 • de doelstelling
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Verantwoordelijkheid voor de te publiceren ANBI gegevens

Uw organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gepubliceerde ANBI gegevens. De website www.protestantse-anbi.nl biedt uw organisatie alleen een platform voor de digitale publicatie ervan. De stichting zendingserfgoed als beheerder van de website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door uw organisatie aangeleverde en vervolgens gepubliceerde onvolledige, onjuiste en/of niet meer juiste gegevens.

Hoe gaat de aanlevering van uw ANBI gegevens?

Bij aanmelding van uw gegevens geeft u het e-mailadres van uw organisatie of een van de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuurders op van waar u de te publiceren ANBI gegevens aanlevert. Vanaf dit e-mail adres verzendt u ook de aankondiging van wijziging van dit e-mailadres indien bijvoorbeeld een ander bestuurslid deze taak overneemt.